Drukuj
Zarząd Oddziału
 Przewodniczący:  dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski, prof. instytutu
 Z-ca Przewodniczącego:  dr hab. Przemysław Ranachowski
 Sekretarz:  dr hab. inż. Tamara Kujawska, prof. instytutu
 Skarbnik:  dr inż. Andrzej Balcerzak
 Członek:  dr hab. Mikołaj Aleksiejuk, prof. AEH

 

Komisja Rewizyjna 
 Przewodniczący:  prof. dr hab. inż. Mirosław Meissner
 Członkowie:  dr hab. Andrzej Miśkiewicz, prof. UMFC
   dr inż. Zbigniew Trawiński