Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Akustycznego został
powołany przez Zarząd Główny PTA w 1963 roku. Organizatorem i
pierwszym przewodniczącym Oddziału był dr Stefan Czarnecki.
Obecnie Oddział liczy 65. członków zwyczajnych reprezentujących
czołowe ośrodki akademickie i instytuty naukowo-badawcze m.in.:
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Politechnikę
Warszawską, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Centralny
Instytut Ochrony Pracy-PIB, Instytut Techniki Budowlanej,
Wojskową Akademię Techniczną. Członkami wspierającymi
Oddziału są: CIOP-PIB, ITB, P.P. "Porty Lotnicze", Saint-Gobain Ecophon Sp. z o.o., Echo-Son S.A. oraz Sonopan.


Przewodniczący Oddziału Warszawskiego

------Stefan Czarnecki  1963-1969
------Grażyna Łypacewicz  1969-1972
------Jerzy Narkiewicz-Jodko  1972-1975
------Zbigniew Pusłowski  1975-1978
------Jerzy Etienne  1978-1984
------Ryszard Leć  1984-1987
------Eugeniusz Danicki  1987-1990
------Zbigniew Kaczkowski  1990-1993
------Ryszard Płowiec  1993-1999
------Tadeusz Powałowski  1999-2008
------Feliks Reymund  2008-2014
------Mirosław Meissner  2014-2020
       Zbigniew Ranachowski  2020-2023
       Zbigniew Trawiński  2023-2026

 
Otwarte Seminaria z Akustyki zorganizowane
              przez Oddział Warszawski

-XII OSA Warszawa 18-23 październik 1965
-XVIII OSA Jadwisin 3-9 wrzesień 1971
-XXVII OSA Puławy 15-19 wrzesień 1980
-XXXV OSA Białowieża 19-22 wrzesień 1988
-XLII OSA Białowieża 12-15 wrzesień 1995
-XLIX OSA Stare Jabłonki 9-13 wrzesień 2002
-LVI OSA Goniądź 15-18 wrzesień 2009
-LXIII OSA Białowieża 13-16 wrzesień 2016


Wspomnienia o wybitnych polskich akustykach

    zasłużonych dla Oddziału Warszawskiego

------Prof. Stefan Czarnecki (1925-1982)
------Prof. Leszek Filipczyński (1923-2004)
------Prof. Janusz Kacprowski (1916-1993)
------Prof. Ignacy Malecki (1912-2004)
------Prof. Tadeusz Powałowski (1945-2008)
------Prof. Andrzej Rakowski (1931-2018)
------Prof. Jerzy Ranachowski (1926-2000)
------Prof. Jerzy Sadowski (1924-2014)

 

 

 

 

 

-------

 

Plakat zaprezentowany na jubileuszowym L Otwartym Seminarium z Akustyki, Szczyrk 23-27 wrzesień 2003