Stypendium Zarządu Oddziału Warszawskiego PTA

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTA przeznacza corocznie 1200 zł z funduszy Oddziału na jedno stypendium dla młodych akustyków na pokrycie części kosztów związanych z uczestnictwem w konferencji krajowej lub zagranicznej. Stypendium jest przyznawane w drodze konkursu. Zakwalifikowanie do konkursu następuje w drodze pisemnego zgłoszenia uczestnictwa przez zainteresowane osoby. Zgłoszenia można składać do końca roku poprzedzającego rok, w którym ma odbyć się konferencja.
O uzyskanie stypendium może starać się osoba, która spełnia następujące warunki:
  • jest członkiem Oddziału Warszawskiego PTA,
  • nie ukończyła 35. roku życia,
  • nie jest samodzielnym pracownikiem naukowym (profesorem, doktorem habilitowanym).

Laureata konkursu wyłania Zarząd Oddziału Warszawskiego PTA po merytorycznej ocenie streszczeń referatów oraz osiągnięć naukowych autorów, zaś wypłata stypendium następuje po udokumentowaniu decyzji o akceptacji referatu do wygłoszenia na konferencji. Osoby, które uzyskały stypendium nie będą mogły brać udziału w następnej edycji konkursu.

 
Członkostwo w Polskim Towarzystwie Akustycznym

Zgodnie ze statutem Polskiego Towarzystwa Akustycznego, członkami PTA mogą zostać:
  • honorowymi − osoby mające wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie akustyki lub mające wybitne zasługi dla rozwoju PTA,
  • zwyczajnymi  osoby pracujące naukowo lub zawodowo w dziedzinie akustyki i posiadające dorobek w tej dziedzinie,
  • nadzwyczajnymi  osoby czynnie interesujące się zagadnieniami akustyki z tytułu swej pracy naukowej i zawodowej,
  • studentami  osoby studiujące i zamierzające poświęcić się pracy w dziedzinie akustyki,
  • wspierającymi  instytucje lub zakłady pracy zainteresowane rozwojem akustyki.

Członków zwyczajnych, nadzwyczajnych, studentów i wspierających przyjmuje Zarząd Główny na podstawie deklaracji, popartej przez dwóch członków zwyczajnych, jako wprowadzających i zaopiniowanej przez Zarząd Oddziału. Decyzja Zarządu Głównego w sprawie przyjęcia nowych członków zapada większością 2/3 głosów.
Członkowie PTA są równocześnie członkami European Acoustics Association (EAA). Członkostwo upoważnia do konsultowania problemów akustycznych, korzystania z publikacji wydawanych przez PTA (biblioteka IPPT PAN), zniżkowej opłaty za udział w konferencjach organizowanych przez PTA lub EAA oraz bezpłatnego dostępu do wersji elektronicznej czasopisma "Acta Acustica united with Acustica" wydawanego przez EAA.
Dla członków zwyczajnych i nadzwyczajnych składka członkowska wynosi 100 zł na rok, natomiast studenci płacą składkę w wysokości 40 zł (od 1 styczna 2018 r.). Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni o statusie pracujących emerytów zobowiązani są do płacenia składek w wysokości 100 zł na rok (od 1 styczna 2018 r.).
Osoby zainteresowane wstąpieniem do Oddziału Warszawskiego PTA proszone są o wypełnienie deklaracji członkowskiej i kontakt z
Przemysławem Ranachowskim, Zastępcą Przewodniczącego Oddziału, tel. +48 22 826-12-81 wew. 254, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.