Zarząd Oddziału
 Przewodniczący:  dr inż. Zbigniew Trawiński
 Z-ca Przewodniczącego:  dr hab. inż. Witold Mikulski, prof. instytutu
 Sekretarz:  dr hab. Przemysław Ranachowski
 Skarbnik:  prof. dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski
 Członkowie:
 mgr inż. Jerzy Maciejczyk
   mgr inż. Hanna Turkowska

 

Komisja Rewizyjna 

 Przewodniczący:  prof. dr hab. inż. Mirosław Meissner
 Członkowie:  prof. dr hab. Andrzej Miśkiewicz
   prof. dr hab. inż. Jan Żera